NOWE OFERTY

Nowy Sączdziałka rekreacyjna

Nowy Sączdziałka rekreacyjna

Nowy Sączdziałka pod bud. jednorodzinne

Nowy Sączdziałka pod bud. jednorodzinne

Nowy Sączdom jednorodzinny wolnostojący

Jazowskodziałka pod bud. jednorodzinne

Artykuł

Korzystanie z usług pośrednika - czy warto?

Data ostatniej modyfikacji 01-08-2012 14:36
18.jpg

Czy warto skorzystać z usług biura nieruchomości i dlaczego? -

Naturalnie, że warto i trzeba wiedzieć jakie są plusy korzystania z biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Po pierwsze chodzi o bezpieczeństwo transakcji. W swojej karierze spotkałem się już z bardzo różnymi przypadkami podejmowania bardzo niefortunnych decyzji przez klientów, na przykład podpisywania umów przedwstępnych i wypłacaniem zadatków, a treść umowy była błędnie sformułowana i nie posiadała podstawowych zapisów chroniących interes kupującego.

Częstym uchybieniem w umowie przedwstępnej jest brak określenia terminu umowy przyrzeczonej, a to może spowodować poważne problemy dla kupującego. Również często okazuje się, że stan prawny nieruchomości różni się zasadniczo od stanu jaki deklaruje jej właściciel. To oczywiście tylko niektóre błędy, które pojawiają się w umowach przedwstępnych. Gdyby ten klient skorzystał z usług pośrednika oczywiście nie doszłoby do tego typu uchybień. Pośrednik – gdyby nie dokonał sprawdzenia stanu prawnego i dopuścił do nieprawidłowego, niekorzystnego dla strony przeniesienia własności, poniósł by konsekwencje i nawet mógłby zostać zmuszony do pokrycia w całości zobowiązań kupującego. Dodatkowe korzyści to oczywiście dostęp na miejscu do innych ofert nieruchomości, które możemy udostępnić. Osoba, która szuka nieruchomości jest proszona najpierw o określenie swoich preferencji i wymagań a pośrednik znajdzie wszystkie te dostępne na rynku, które spełniają kryteria podane przez klienta. Poza tym istnieje możliwość wyszukiwania nieruchomości na zlecenie, szukamy wtedy nieruchomości, której parametry określi nasz klient.

- Z drugiej strony właściciel sprzedając nieruchomość na własną rękę musi liczyć się z kosztami ogłaszania swojej oferty. Zlecając to pośrednikowi przerzuca je na niego i to on ponosi wszystkie koszty z tym związane, nawet jeżeli danej nieruchomości nie sprzeda. Osoba, która daje ogłoszenia prywatnie ma przy tym ograniczone możliwości, bo może skorzystać jedynie z pośrednictwa gazet i Internetu. Duże znaczenie ma również bezpieczeństwo przeprowadzenia transakcji, które biuro nieruchomości gwarantuje sprzedającemu. Ma on pewność, że nie trafi do niego przypadkowa osoba z ulicy, ale osoba już wcześniej zweryfikowana w biurze nieruchomości – spisana z dowodu osobistego.

Właściciele nieruchomości często mają nie uregulowane kwestie prawne związane z własnością, np. nie przeprowadzone postępowania spadkowe, często też występuje niezgodność powierzchni gruntu w księgach wieczystych z danymi w rejestrach gruntów. W każdym przypadku osoba taka zostanie kompleksowo poinformowana o etapach postępowania w celu uregulowania kwestii prawnej własności jak również otrzyma fachową pomoc i poradę ze strony pośrednika w celu skompletowania niezbędnych dokumentów. Pośrednik sporządzi również umowę przedwstępną jeżeli zajdzie taka konieczność a niejednokrotnie zakup nieruchomości jest kredytowany i taka umowa jest wymagana. Pośrednik skompletuje wszelkie dokumenty do umowy warunkowej bądź przenoszącej własność co zdecydowanie skraca czas oczekiwania na sporządzenie umowy notarialnej.

Sprzedający oszczędza zarówno czas jak i koszty, ponadto może zlecić oględziny nieruchomości oddając do niej klucze jak również zlecając negocjacje ceny pośrednikowi i tutaj również widoczna jest korzyść gdyż koszty dojazdu do okazywanej nieruchomości pośrednik pokrywa w ramach prowizji, którą pobiera w momencie sprzedaży. Tak więc osoba sprzedająca często przyjeżdża tylko na czas zawarcia wcześniej przygotowanej umowy notarialnej.

Po czym odróżnić dobre biuro nieruchomości od „niekoniecznie dobrego…?”

- Wybierając biuro pośrednictwa powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy pośrednik posiada licencję. Choć obecnie obowiązujące prawo nie wymaga posiadania licencji to jednak organizacje i stowarzyszenia pośredników wydają swoim członkom takie dokumenty poświadczające posiadanie kompetencji zawodowych. Okazania takiej licencji warto zażądać odwiedzając po raz pierwszy biuro nieruchomości. Drugą ważną rzeczą jest sprawdzenie, czy pośrednik posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej które w dalszym ciągu jest obowiązkowe. To dwie podstawowe kwestie, które powinien posiadać pośrednik na tym rynku. W grę wchodzi również kwestia, czy dany pośrednik będzie w stanie zrealizować nasze zlecenie. Tu powinniśmy zwrócić uwagę na to czy jest to firma zatrudniająca jedną czy więcej osób, czy jest członkiem lokalnych stowarzyszeń pośredników. Sprawdźmy też, czy biuro stosuje Kartę Praw Klienta – bo są to dodatkowe przywileje, a niestety nie każde biuro nieruchomości takie zasady stosuje. Karta ta jest gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług przez wykształconą i kompetentną kadrą pracowniczą, która nieustannie doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje aby poziom tych usług był na bardzo wysokim poziomie. Nasza agencja (Agencja Nieruchomości NASZ DOM Stanisław Wierny, www.naszdom24.pl) naturalnie stosuje tą Kartę.

Czy z biurem nieruchomości warto zawierać umowy na wyłączność?

- Umowa na wyłączność jest według mnie bardziej korzystna dla klienta niż umowa bez wyłączności (umowa otwarta), gdyż jest bardziej skuteczna. Tylko pozornie w przypadku umów otwartych, właściciel ma większe możliwości bo może zlecić sprzedaż nieruchomości kilku biurom oraz sam próbować sprzedać nieruchomość na własną rękę. Czyli wydawało by się, że jest to bardziej opłacalne, gdyż jeśli sam znajdzie nabywcę, to nie płaci pośrednikowi. Zgłaszając ofertę do kilku biur, wydaje się, że jest większa szansa znalezienia potencjalnego nabywcy. Takie myślenie jest jednak błędne. Biura nieruchomości przy umowie bez wyłączności mają niewielkie możliwości do reklamowania takiej nieruchomości. Ograniczenia wynikają z braku pewności czy koszty poniesione na reklamę wrócą się w postaci wynagrodzenia pobieranego dopiero przy sprzedaży. Stąd też pojawia się tylko krótkie ogłoszenie w prasie lokalnej lub Internecie, bez możliwości umieszczania zdjęcia ze szczegółowym opisem i lokalizacją nieruchomości. Osoba chcąca obejrzeć nieruchomość, której sprzedaż prowadzona jest na zasadzie umowy otwartej musi pisemnie potwierdzić odbiór oferty co wiąże się każdorazowo z koniecznością wizyty w biurze pośrednika. Umowa na wyłączność daje szereg wymiernych możliwości między innymi: pośrednik może taką i tylko taką ofertę umieścić w bazach MLS (bezpośrednia wymiana ofert) i wtedy dostęp do tej oferty mają wszyscy pośrednicy, uczestnicy w tych systemach, a są to setki pośredników w całym kraju. Oferta taka reklamowana jest z galerią zdjęć i szczegółowym opisem, niejednokrotnie z dokładną lokalizacją, ogłoszenie trafia do całej prasy branżowej, czyli tej, w której faktycznie szuka się dobrych ofert jak również na praktycznie wszystkie branżowe portale internetowe w całej Polsce jak też za granicą. Pośrednik może również prezentować ofertę organizując tak zwane „dni otwarte”, gdzie każdy może oglądać ofertę bez konieczności wizyty w biurze pośrednika. Często umieszczane są banery i tablice reklamowe na nieruchomości efektem czego jest zdecydowanie większa skuteczność sprzedaży zwłaszcza jeżeli nieruchomość położona jest w miejscach o dużym nasileniu ruchu. Dlatego zanim podejmie się decyzję jaki rodzaj umowy z biurem nieruchomości podpisać warto wziąć pod uwagę wszystkie możliwości jakie wiążą się z umową w formie wyłączności by wybór był najlepszy i zgodny z oczekiwaniami klienta.

Powrót